Đồng Nai: Tình hình ma túy, mại dâm có xu hướng gia tăng, phức tạp
Báo Tiếng chuông - 19/01/2017
Theo thông tin từ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, tình hình ma túy và mại dâm trên địa bàn tỉnh hiện có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 3.472 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 574 người so với cuối năm 2015. Có 176 tụ điểm nghi vấn hoạt động mại dâm, 9.155 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ ăn uống giải khát.

 

Trong năm 2016, Đồng Nai đã tổ chức được hơn 31 nghìn cuộc tuyên truyền, giáo dục, truyền thông phòng, chống ma túy, mại dâm với tổng số 2,6 triệu lượt người tham dự, phát hành 1,6 nghìn áp phích, hơn 100 nghìn tờ rơi đến người dân. Đội kiểm tra liên ngành 814 các cấp đã tổ chức kiểm tra 1.922 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ ăn uống, phát hiện 625 cơ sở vi phạm, đã xử lý cảnh cáo 198 cơ sở, phạt tiền 431 cơ sở với số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng.

 

Về công tác cai nghiện, trong năm 2016 toàn tỉnh có 2.020 người được cai nghiện (đạt 336,83% so với kế hoạch), trong đó cai tại các Cơ sở là 1.859 người, cai tại gia đình, cộng đồng 161 người. Hỗ trợ vốn và cho vay vốn 14 người với số tiến 97 triệu đồng; giới thiệu và tạo việc làm cho 316 người, 165/171 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn được công nhận làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Duy trì và thành lập mới 61 Đội hoạt động xã hội tình nguyện với 374 tình nguyện viên tham gia hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

 Về công tác phòng, chống mại dâm, lực lượng Công an các cấp đã tổ chức truy quét và triệt phá 41 vụ mua bán dâm lập hồ sơ xử lý theo pháp luật 29 chủ chứa, môi giới, xử lý hành chính 147 người bán dâm.

 

Tuy đã đạt được một số kết quả, song công tác phòng chống tệ nạn xã hội của tỉnh Đồng Nai vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Hoạt động tuyên truyền, giáo dục còn hạn chế, chủ yếu là bằng hình thức tập trung tại các địa bàn trọng điểm về tệ nạn mại dâm, ma túy, chưa tiếp cận đến nhóm người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chưa có một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương còn bất cập. Khả năng dự báo về diễn biến tình hình mại dâm, ma túy, nắm bắt thông tin và thu thập số liệu của các đơn vị chức năng chưa chính xác, trong khi đó hoạt động mại dâm, ma túy hết sức tinh vi. Đội ngũ cán bộ chuyên trách về phòng, chống mại dâm, ma túy ở cấp cơ sở thiếu và kiêm nhiệm nhiều việc; các chính sách, chế độ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm, người sau cai nghiện chưa phù hợp. Tỷ lệ tái nghiện còn khá cao, số người nghiện ngày càng gia tăng.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

 

Chính vì vậy, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020, lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm, tập trung giải quyết tệ nạn xã hội tại những địa bàn trọng điểm. Chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm, đặt phòng chống tệ mại dâm trong mối quan hệ  với phòng, chống tội phạm về buôn bán người và bóc lột tình dục phụ nữ. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các yếu tố dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trong cơ sở kinh doanh dịch vụ có liên quan. Tập trung xây dựng thí điểm mô hình tại cộng đồng về trợ giúp người bán dâm trong tiếp cận các dịch vụ xã hội (giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, thay đổi công việc…).

 

Về công tác cai nghiện ma túy, tiến hành khảo sát, đánh giá, phân tích kết quả công tác cai nghiện thời gian qua để nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh, Trung ương sửa dổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Phối hợp với các Sở, ngành giải quyết một số tồn tại, hạn chế trong công tác cai nghiện. Đồng thời, chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương xây dựng các mô hình cai nghiện hiệu quả tại gia đình, cộng đồng và quản lý người sau cai gắn kết với các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.