47.782 hộ người dân tộc Tây nguyên được cấp đất
Các Website khác - 08/04/2006
Hơn ba năm qua, trên toàn vùng Tây nguyên đã có 47.782 hộ đồng bào dân tộc ít người được cấp đất sản xuất và đất ở với tổng diện tích 20.608,84ha.

Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Kontum cấp được 5.793ha, Gia Lai: 4.083,5ha, Đắc Lắc: 5.177,54ha, Đắc Nông: 1.755,8ha và tỉnh Lâm Đồng: 3.799ha.

Bộ cũng đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả cấp đất bằng cách điều chỉnh quy hoạch gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất ở các điểm dân vừa được cấp đất.

Theo Theo Tuổi trẻ