Biểu dương, tôn vinh gần 1000 gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu
Các Website khác - 10/10/2008

 

 
ảnh: Viết Thành

Hanoinet - Trong nhiều năm qua, phong trào"Người tốt, việc tốt" của thành phố luôn được duy trì và trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua. Hàng vạn "Người tốt, việc tốt" đã được các cấp, các ngành biểu dương, tôn vinh.

 

Chất lượng của phong trào cũng ngày càng được nâng cao và đi vào chiều sâu. Đặc biệt, từ 1/8/2008, Thủ đô Hà Nội chính thức được mở rộng với diện tích trên 3,34 nghìn km2, dân số trên 6,27 triệu người, các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, các ngành liên tục phát động trong điều kiện mới nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị.

Năm 2008, đi đôi với việc thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, phong trào "Người tốt, việc tốt" còn gắn liền với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và được đông đảo nhân dân Thủ đô hưởng ứng tham gia. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tốt, điển hình tiên tiến, "chiến sĩ thi đua" các cấp và nhiều lao động giỏi được TP công nhận, nhiều cá nhân, tập thể có công trình, sản phẩm mang lại giá trị hiệu quả cao, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Năm 2008, hơn 1 vạn "Tập thể tốt", "Gia đình tốt", "Người tốt, việc tốt" đã được các địa phương, các bộ, ban, ngành biểu dương, khen thưởng từ sự lựa chọn giới thiệu của cơ sở. Trong đó có 169 "Tập thể tốt", 202 "Gia đình tốt" và 563 "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu xuất sắc được thành phố biểu dương khen thưởng, công nhận 53 "đơn vị quyết thắng".

Đặc biệt, trong số gương "Người tốt, việc tốt", đã có 2 tập thể và 1 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 86 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại; 112 tập thể, cá nhân được Thủ tướng tặng Bằng khen, 19 đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính phủ. Chủ tịch UBND TP cũng tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cho 95 cá nhân, tặng Bằng khen cho 1.260 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng cờ thi đua cho 24 đơn vị và công nhận 202 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

 

 

 

H.Anh