Cần thiết để thực hiện dịch vụ KHHGĐ
Các Website khác - 16/01/2009
 “Theo báo cáo của các tỉnh, thành, tại 599 Trung tâm DS-KHHGĐ hiện có tổng số 2.489 cán bộ, đạt 80,2% tổng số chỉ tiêu biên chế được giao (3.105 người).

Tổng số còn thiếu tối thiểu là 616 cán bộ”. Thông tin này được PGS.TS Phạm Bá Nhất, Vụ trưởng Vụ DS-KHHGĐ báo cáo lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ trong buổi nghiệm thu kết quả khảo sát thực trạng nhân lực, trang thiết bị Trung tâm DS-KHHGĐ tuyến huyện ngày 14/1.

Đạt 80,2% chỉ tiêu biên chế được giao

Đó là một phần nội dung trong “báo cáo kết quả khảo sát thực trạng nhân lực và trang thiết bị, dụng cụ KHHGĐ của Trung tâm DS-KHHGĐ tuyến huyện” do nhóm khảo sát của Vụ Dân số phối hợp với Học viện Quân Y thực hiện. Các số liệu được thu thập từ Chi cục DS-KHHGĐ 63 tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là 17/44 Trung tâm DS-KHHGĐ của 4 tỉnh Bắc Giang, Đồng Nai, Long An và Cà Mau (đây là những tỉnh báo cáo dự kiến sẽ tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ KHHGĐ của Trung tâm từ năm 2009) thuộc địa bàn nhóm khảo sát tập trung thực hiện trong 2 tháng vừa qua.
 

Công tác dân số không chỉ là tuyên truyền, mà còn là thực hiện các biện pháp can thiệp (Ảnh: TG).

Trong phần báo cáo chung về tình hình chung của cả nước cho thấy, hiện có 56/63 tỉnh, thành đã thành lập Trung tâm DS-KHHGĐ tuyến huyện (599/680 huyện, chiếm 88% tổng số huyện đã thành lập), có 30 tỉnh, thành có số cán bộ trong biên chế đạt từ trên 80% trở lên so với chỉ tiêu. Đặc biệt là 12 tỉnh, thành đã đạt và vượt mức chỉ tiêu biên chế là: Đồng Nai, Hải Phòng, Cà Mau, Bắc Giang, Hưng Yên, Sơn La, Quảng Trị, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận và Bạc Liêu. Một số tỉnh đạt thấp như: Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh...

Về thực trạng cơ sở vật chất, cả nước có 454 Trung tâm có trụ sở riêng, chiếm 75,8%; còn 145 Trung tâm, chiếm 24,2% chung trụ sở với cơ quan khác hoặc thuê/mướn trụ sở. Cả nước mới có 32 Trung tâm có phòng thực hiện dịch vụ KHHGĐ lâm sàng; Về thực trạng trang thiết bị (TTB), dụng cụ KHHGĐ thiết yếu của Trung tâm DS-KHHGĐ, cả nước có 8 tỉnh, thành (Đồng Nai, Cà Mau, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Đắk Nông, Thanh Hoá và Cần Thơ) là có TTB, dụng cụ.  Hiện nay, để triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ KHHGĐ lâm sàng, nhu cầu trang thiết bị, dụng cụ KHHGĐ cho Trung tâm huyện là rất lớn. Nhu cầu gồm cung cấp để thay thế những danh mục TTB hiện có nhưng chất lượng kém và bổ sung theo danh mục chuẩn của Bộ Y tế (phần cho dịch vụ KHHGĐ ở tuyến huyện).

Trang thiết bị - thiếu số lượng, yếu chất lượng

Điều tra thực địa tại 17 huyện của 4 tỉnh Bắc Giang, Đồng Nai, Long An và Cà Mau cho thấy, tỷ lệ cán bộ Y - Dược là 71,4%; bình quân có 4,4 cán bộ y tế/Trung tâm, cao nhất ở Đồng Nai và Cà Mau có 6 - 7 cán bộ Y - Dược/Trung tâm. Đây là điều kiện quan trọng để chuẩn bị triển khai cung cấp dịch vụ KHHGĐ.

Tại 4 tỉnh khảo sát, các Trung tâm đều có trụ sở làm việc riêng. Bình quân diện tích sử dụng của Trung tâm từ 200 - 600m2. Hầu hết các Trung tâm có phòng kỹ thuật để triển khai dịch vụ KHHGĐ lâm sàng. Tại Đồng Nai, Long An và Cà Mau bình quân có từ 1 - 1,2 phòng kỹ thuật/Trung tâm có điều kiện để triển khai dịch vụ lâm sàng. Tuy nhiên, tại các Trung tâm của 4 tỉnh được khảo sát, TTB, dụng cụ KHHGĐ chất lượng còn nhiều hạn chế; Bắc Giang và Long An hầu như không có trang bị gì đáng kể; một số Trung tâm của Đồng Nai và Cà Mau hiện có một số TTB, dụng cụ nhưng còn rất thiếu để có thể triển khai cung cấp dịch vụ KHHGĐ.

Căn cứ vào thực trạng của các tỉnh, thành và tại 17 Trung tâm của 4 tỉnh được khảo sát, nhóm khảo sát đã đề xuất, khuyến nghị: Để đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho Trung tâm DS- KHHGĐ, Bộ Y tế và Tổng cục DS-KHHGĐ cần sớm có văn bản chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW bổ sung đầy đủ nhân lực cho Trung tâm, nhất là đối với những Trung tâm còn thiếu chỉ tiêu được giao năm 2008 - 2009. Trong đó, có việc bổ sung cán bộ Y tế để thực hiện kỹ thuật KHHGĐ. Cùng đó, nhu cầu đào tạo cán bộ của Trung tâm DS- KHHGĐ là rất lớn. Còn khoảng 40% tổng số cán bộ Trung tâm (dự tính khoảng gần 1.000 cán bộ) cần được đào tạo về quản lý dân số và hàng trăm cán bộ cần đào tạo kỹ thuật KHHGĐ. Kiến nghị Tổng cục DS- KHHGĐ khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo cho giảng viên cấp tỉnh và chỉ đạo việc đào tạo cho cán bộ Trung tâm huyện trong những năm tới.

Tại buổi nghiệm thu kết quả khảo sát, trên cơ sở các ý kiến góp ý của các vụ, đơn vị, TS Dương Quốc Trọng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS- KHHGĐ đánh giá cao những kết quả và cách thực hiện của nhóm khảo sát. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm DS- KHHGĐ là đơn vị sự nghiệp thực hiện cả công tác truyền thông, vận động  và dịch vụ KHHGĐ, TS Dương Quốc Trọng yêu cầu nhóm khảo sát bổ sung hoàn thiện thêm một số các phỏng vấn sâu và ý kiến của các địa phương trong việc thực hiện công tác DS- KHHGĐ tại các Trung tâm. Ông Trọng nhấn mạnh, đây là một khảo sát rất cần thiết cho việc thực hiện công tác DS- KHHGĐ ở cơ sở và đề nghị hoàn chỉnh, bổ sung, nâng cấp khảo sát thành đề tài cấp Bộ.
 
Đối với những Trung tâm DS-KHHGĐ huyện có điều kiện thực hiện cung cấp dịch vụ KHHGĐ lâm sàng (bao gồm 20 huyện của 2 tỉnh Đồng Nai, Cà Mau và hàng chục huyện của một số tỉnh khác), nhóm khảo sát kiến nghị Tổng cục DS-KHHGĐ sớm chỉ đạo hỗ trợ cung cấp trang thiết bị, dụng cụ y tế và đào tạo cán bộ để sớm tiến hành tổ chức cung cấp dịch vụ KHHGĐ từ năm 2009 nhằm đánh giá và xem xét nhân rộng trong thời gian tới. Đề nghị Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư cho trung tâm giai đoạn 2009 - 2010 và những năm tiếp theo đảm bảo cơ sở vật chất, trước hết là trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị, dụng cụ y tế để Trung tâm DS-KHHGĐ huyện có thể thực hiện nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ KHHGĐ lâm sàng.

Theo Giadinh.net