Cấp bách
Các Website khác - 14/06/2006

Cấp bách
Hà Văn Thịnh

Tại hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (ngày 9-10.6), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm - thay mặt Chính phủ cam kết 3 vấn đề: Coi việc chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách; không có bất kỳ vùng cấm nào, và phải có kết quả cụ thể trong thời gian ngắn.

Tính cấp bách của vấn đề cho thấy tham nhũng thực sự là giặc nội xâm như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định. Muốn diệt được giặc phải có vị tướng tài và nhất thiết phải "quân lệnh như sơn". Sẽ không chống được tham nhũng nếu một quyết định nào đó lại có đến 30 hay 50 chữ ký, vì như thế sẽ chẳng ai phải chịu trách nhiệm cả.
Giám đốc WB tại Việt Nam - ngài Klaus Rohland - đã nhấn mạnh như thế.

Cuộc chiến nào cũng đòi hỏi sự kiên quyết, và nhất là phải có đòn đánh quyết định. Trong 95 ý kiến ở hội nghị, chống tham nhũng có 9 ý kiến, nhưng về cải cách hành chính lại có đến 26 ý kiến. Điều đó cho thấy hai phía - cả Việt Nam lẫn các nhà tư vấn đầu tư - đều đã thấy rõ "đòn quyết định" để chống tham nhũng kết quả là phải thực hiện ngay việc cải cách hành chính. Kinh nghiệm của các nền kinh tế thị trường trên thế giới chỉ rõ rằng, sự can thiệp sâu của Nhà nước càng ít, các thủ tục giấy tờ càng ít thì càng khó có kẽ hở để cho lòng tham tha hoá.

Cái gốc của vấn đề thực ra lại đang nằm ở những điều cụ thể. Chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy án, "cơ cấu", phân bổ nguồn vốn bất hợp lý đều hầu hết chưa có địa chỉ cụ thể. Nếu không có được những địa chỉ thì cuộc tấn công sẽ vẫn là chung chung.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng yêu cầu các nhà tài trợ giám sát việc chống tham nhũng. Đây là một tín hiệu đáng trân trọng, vì đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức đặt lên bàn của cộng đồng kinh tế quốc tế một đề nghị vừa cởi mở, vừa thiết thực. Điều này cũng có thể hiểu là chúng ta không còn một "đường lui" nào nữa trong những cam kết rất quan trọng. Giám sát của quốc tế và giám sát của toàn dân sẽ là vũ khí vô cùng quan trọng để chiến thắng nội xâm.

Tính đồng bộ của một trận chiến cũng là điều không thể thiếu. Tại sao báo chí chỉ được mời tham dự trong phiên đầu và cuối của hội nghị này? Những thông tin về việc thảo luận lẽ ra phải được công khai hoá để toàn dân được biết. Nếu không muốn nói là hầu hết, thì phải ghi nhận rằng vai trò của báo chí trong việc chống tham nhũng là vô cùng lớn.

Một khi Nhà nước coi việc chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, có nghĩa là không thể không giải quyết triệt để sự cấp bách đó. Không khoan nhượng là nguyên tắc sống còn. Kết quả của nhiệm vụ chính là: Đất nước không thể phát triển và ổn định nếu các thứ giặc vẫn tiếp tục tồn tại.