Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kiểm tra việc khắc phục hậu quả bão Chanchu
Các Website khác - 12/06/2006
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kiểm tra việc khắc phục hậu quả bão Chanchu

TBT Nông Đức Mạnh thắp
hương cho các ngư dân ở xã
Bình Minh bị thiệt mạng trong
bão Chanchu.

Ngày 11.6, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đi thăm và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão Chanchu gây ra thiệt hại đối với ngư dân tỉnh Quảng Nam - là địa phương thiệt hại nặng nhất về người - và việc khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho những gia đình các nạn nhân.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Tỉnh cần có định hướng phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững cho ngư dân vùng biển ngang - vùng có ngư dân thiệt hại chủ yếu trong cơn bão số 1. Nghề biển khơi là nghề không thể bỏ, nhưng không phải là nghề chủ yếu".

Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành liên quan nghiên cứu giúp đỡ tỉnh Quảng Nam thực hiện và triển khai quy hoạch để giúp đỡ, chuyển đổi một bộ phận ngư dân không có vốn đang đi làm thuê cho các tàu câu mực ngoài khơi, sang làm ngành nghề khác có thu nhập ổn định tại quê mình.

L.H