Cắt khoản tiền trợ cấp khi giáo viên chuyển đến vùng đặc biệt khó khăn là không hợp lý
Các Website khác - 17/10/2005
Chương trình 135 (CT 135) của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn được triển khai từ năm 1998 đã phát huy tác dụng nhiều mặt. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình còn có những điểm chưa hợp lý, trong đó có vấn đề thực hiện chính sách đối với giáo viên đang công tác ở các vùng này.
Xin đơn cử trường hợp sau: Bạn tôi là giáo viên cấp THCS. Khi công tác tại xã Ðác Mar, huyện Ðác Hà (Kon Tum) xã được xếp vào diện khó khăn và thuộc CT 135. Anh được hưởng trợ cấp khó khăn theo CT 135, tổng cộng tiền lương, tiền thu hút (chế độ ưu đãi người công tác tại vùng khó khăn) và tiền trợ cấp theo CT 135 của anh là 1.304.000 đồng/tháng (thang lương cũ). Ðầu năm học 2005 - 2006 này, anh được chuyển công tác đến xã Ðác PXy cũng thuộc huyện Ðác Hà. Xã này được xếp vào diện đặc biệt khó khăn cũng thuộc CT 135. Tuy chuyển từ xã khó khăn đến đặc biệt khó khăn nhưng tổng số tiền lương của anh thực nhận chỉ còn là 938 nghìn đồng/tháng, giảm gần 400 nghìn đồng so trước. Trong khi đó, xã Ðác Mar cách trung tâm huyện lỵ Ðác Hà chỉ 5 km đường nhựa, còn xã Ðác PXy cách trung tâm huyện lỵ Ðác Hà hơn

24 km và giao thông đi lại rất khó khăn. Theo tôi được biết, những giáo viên thuyên chuyển từ vùng khó khăn ra vùng thuận lợi thì không được hưởng trợ cấp CT 135 là điều hợp lý. Song, việc áp dụng quy định giáo viên chuyển từ vùng khó khăn đến vùng đặc biệt khó khăn cũng không được hưởng trợ cấp là bất hợp lý. Vì đang công tác tại vùng khó khăn nếu chuyển đến vùng đặc biệt khó khăn thì sẽ càng khó khăn hơn, đáng lẽ phải được điều chỉnh tăng trợ cấp hơn trước mới động viên và tạo điều kiện cho giáo viên chuyển đến các vùng này yên tâm công tác và khắc phục khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Nhưng đằng này lại cắt khoản trợ cấp của họ là điều vô lý.

Thiết nghĩ, ngành giáo dục và đào tạo và các cấp có thẩm quyền sớm xem xét, sửa đổi lại quy định này góp phần tạo điều kiện cho giáo viên cũng như cán bộ, công chức công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn yên tâm công tác và phát huy khả năng của mình phục vụ nhân dân góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của đất nước.

THẢO NGUYÊN
(Kon Tum)