Chính phủ “bài” việc cơ quan nhà nước cho thuê tài sản công
Các Website khác - 18/04/2008

 

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng (phải) trao đổi cùng các đại biểu giữa giờ nghỉ.

Báo cáo tổng hợp của Văn phòng Quốc hội kê ra 2 nhóm vấn đề còn ý kiến khác nhau xung quanh dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Theo đó, đối với tài sản trong tay các cơ quan nhà nước, có ý kiến đề nghị quy định cơ quan nhà nước không được sử dụng tài sản công để cho thuê hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh khác. Những tài sản loại này không được sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích phải được thu hòi trước 31/12/2010.

Quan điểm ngược lại cho rằng, nên cho thuê nhưng quản lý chặt chẽ bằng quy định cụ thể thẩm quyền cho thuê, loại tài sản được cho thuê, thủ tục và quản lý, sử dụng khoản thu từ việc cho thuê…

Bộ trưởng tài chính Vũ Văn Ninh nêu thẳng quan điểm, cho phép cơ quan nhà nước cho thuê tài sản công là đồng nghĩa với việc cho phép hoạt động kinh doanh, không đúng với chức năng, nhiệm vụ được xác định.

Ông Ninh khẳng định, Chính phủ sẽ kiên quyết thu hồi đối với những tài sản tại cơ quan nhà nước sử dụng sai mục đích và đề xuất đưa vấn đề này vào luật, có chế tài cụ thể để việc thu hồi có sức mạnh, hiệu quả hơn.

Ông Ninh nêu ngay một thực tế, Bộ đang tiến hành thu hồi những diện tích đất đai, trụ sở do cơ quan Nhà nước ở TPHCM sử dụng thừa, đem cho thuê. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện, công việc này cực ký khó khăn mặc dù đã có quyết định của Thủ tướng.

Chủ nhiệm văn phòng QH Trần Đình Đàn cũng giữ quan điểm kiên quyết, đã là tài sản nhà nước thì không thể cho thuê. Ông Đàn khoát tay chỉ, ngay tòa nhà 37 Hùng Vương, phía bên kia dành hội trường để cho thuê tổ chức đám cưới trong khi nhiều cơ quan nhà nước lại không có trụ sở làm việc.

Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Hiền lại chỉ ra trường hợp, loại tài sản như hội trường, nếu đơn vị nào cũng chạy đua xây dựng thì quá tốn kém, lãng phí. Theo ông Hiền, không phải hoạt động có thu nào cũng mang tính chất kinh doanh. Không khuyến khích việc cơ quan nhà nước cho thuê, mượn tài sản công nhưng cũng không nên cứng nhắc, chủ yếu là quản lý việc sử dụng khoản tiền thu về đó thế nào.

Ý kiến về việc cho thuê tài sản nhà nước ở khu vực các đơn vị sự nghiệp công lập lại nhận được nhiều quan điểm chia sẻ, ủng hộ. Theo đó, các đại biểu cho rằng, việc cho thuê để đảm bảo tài sản nhà nước được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí…

Tuy nhiên, các ý kiến thảo luận cũng nhấn mạnh, nên quy định rõ chế độ trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đối với từng loại đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và chưa tự chủ tài chính.

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh khẳng định, Chính phủ đang có chủ trương chuyển các đơn vị sự nghiệp sang hạch toán như doanh nghiệp. Việc cho thuê tài sản vì vậy cũng cần được ủng hộ và đưa vào dự thảo luật.