Chưa chỉnh lương tối thiểu trong doanh nghiệp FDI từ 1/1
Các Website khác - 26/12/2005

Theo lộ trình, từ ngày 1/1/2006 sẽ điều chỉnh lương tối thiểu đối với lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, đến nay phương án thay đổi do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình vẫn chưa được Chính phủ phê duyệt.

Theo ông Lê Xuân Thành, Vụ phó Tiền lương tiền công, chắc chắn thời điểm tăng lương sẽ phải lùi lại. Nếu áp dụng từ ngày 1/1/2006 thì bây giờ Chính phủ phải có quyết định. Tuy nhiên, thời điểm nào thực hiện việc điều chỉnh vẫn chưa được xác định.

Các học viên trường nghề muốn tìm việc làm trong doanh nghiệp FDI. Ảnh: Như Trang

Ông Thành cho biết, nguyên nhân chưa thể điều chỉnh lương theo lộ trình là một số doanh nghiệp nước ngoài đã kiến nghị Thủ tướng cho lùi thời điểm áp dụng để có thời gian chuẩn bị kế hoạch tài chính cho năm 2006, trên cơ sở tính toán chi phí đầu vào.

Trước đó, vào tháng 11, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ 2 phương án điều chỉnh lương tối thiểu trong doanh nghiệp FDI. Phương án 1 điều chỉnh trên cơ sở mức lương thực trả trên thị trường theo 3 vùng, ứng với 3 mức: 870.000, 790.000 và 710.000 đồng một tháng. Phương án 2 điều chỉnh ứng với mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt (tăng 25,5%), gồm 3 mức: 790.000, 710.000, 630.000 đồng một tháng.

Như Trang