Có "bằng" mới được sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Các Website khác - 26/12/2005

(VietNamNet) - Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam trong các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, các cơ sở tổ chức buôn bán thực phẩm phải có “Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm -VSATTP” .

Soạn: AM 659057 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thức ăn đường phố, nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao.

Nội dung trên được đưa ra tại quyết định số 43/2005/ QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.

Theo đó,
người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có “Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP”. Những người có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng y, dược chuyên khoa vệ sinh thực phẩm, dịch tễ, dinh dưỡng; bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng khoa công nghệ thực phẩm thì không cần có giấy đó.

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh tham gia tập huấn hàng năm.

Quy định này cũng nêu rõ, người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi bị lập biên bản quá 3 lần về các vi phạm quy định VSATTP sẽ bị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận và phải học lại để được cấp giấy. Các cơ sở chuyên ngành VSATTP có nhiệm vụ tập huấn để cấp Giấy chứng nhận trên bao gồm Cục an toàn VSTP; các cơ sở chuyên ngành VSATTP tỉnh, thành phố; trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố, quận huyện...

Quy định nói trên ra đời nhằm hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm đang gia tăng hiện nay, nhất là ngộ độc do thức ăn đường phố.

  • Thu Linh