Chuyển 30% diện tích trồng lúa nước sang các loại cây trồng, vật nuôi
Các Website khác - 27/05/2006

Chuyển 30% diện tích trồng lúa nước sang các loại cây trồng, vật nuôi

Ông Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Thành uỷ Hà Nội - cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế ngoại thành và từng bước hiện đại hoá nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 của Hà Nội là phấn đấu đến 2010 chuyển tối thiểu 30% diện tích trồng lúa nước sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Phát triển mạnh các loại hình nông nghiệp đô thị sinh thái, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi với chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch; mở rộng quy mô sản xuất hàng hoá, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân và yêu cầu xuất khẩu.

Đưa diện tích trồng rau từ 8.000ha (năm 2005) lên 12.000ha (năm 2010) với quy mô tập trung ở các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì. Phấn đấu đến năm 2010, diện tích trồng hoa, cây cảnh ổn định đạt 3.000ha ở Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm và Tây Hồ, gắn với việc hình thành một trung tâm buôn bán hoa ở phía bắc Hà Nội (huyện Từ Liêm). Mở rộng diện tích cây ăn quả, đến 2010 đạt từ 4.000 - 4.500ha (cả tập trung và phân tán) nhằm nâng cao sản xuất các loại giống rau, hoa, cây ăn quả, cây cảnh chất lượng cao cung cấp cho thành phố và các tỉnh trong vùng.

T.Huyền