Cơ chế lây truyền, dịch tễ, diễn biến lâm sàng của người bệnh H5N1 có dấu hiệu biến đổi
Các Website khác - 07/11/2005
Tại Hà Nội, Bộ Y tế vừa có cuộc họp với các giáo sư, bác sĩ đầu ngành nhằm trao đổi các biện pháp phòng, chống dịch và điều chỉnh hướng dẫn chẩn đoán, xử lý và phòng lây nhiễm phổi do virus. Các nhà chuyên môn cho rằng cơ chế lây truyền, dịch tễ, diễn biến lâm sàng của người bệnh H5N1 có dấu hiệu biến đổi.

Theo PGS, TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch SARS và cúm type A H5N1: Bộ Y tế đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và huy động toàn lực phòng, chống dịch cúm type A H5N1 ở người. Ðối với các bệnh viện tuyến tỉnh, tất cả các khoa lây đều chuẩn bị giường bệnh, cơ sở điều trị cúm, máy móc, trang thiết bị. Ðối với hệ thống y tế dự phòng: các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur trung ương chuẩn bị diễn tập, dự trữ cơ số thuốc cúm, vật tư, hóa chất chống dịch, tổ chức các đội lưu động để phòng khi đại dịch xảy ra. Các trung tâm y tế tuyến tỉnh phải thực hiện tốt việc phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch, có kế hoạch điều hành các hoạt động khi phát hiện có ca bệnh đầu tiên từ cơ sở.

Các nhà chuyên môn cho rằng: hiện cơ chế lây truyền, dịch tễ, diễn biến lâm sàng của người bệnh H5N1 bắt đầu có dấu hiệu biến đổi; cơ chế lây bệnh không rõ và điển hình; nhiều người bệnh có những biểu hiện bệnh dưới nền một bệnh khác, do đó người bệnh nhập viện không tập trung vào một khoa cố định, bệnh thường xuất hiện muộn... cho nên phổ xét nghiệm phát hiện bệnh phải trải dài trên diện rộng và công tác điều trị cũng phải "tinh" hơn.