Đại sứ Trung Quốc Hồ Càn Văn trình Quốc thư
Các Website khác - 18/03/2006

Đại sứ Trung Quốc Hồ Càn Văn trình Quốc thư

Tại buổi tiếp đại sứ mới của Trung Quốc (TQ) vừa được bổ nhiệm tại Việt Nam (VN) Hồ Càn Văn đến trình Quốc thư chiều 17.3 tại Hà Nội, Chủ tịch Nước Trần Đức Lương nhấn mạnh, nhiệm vụ hiện nay đối với các bộ, ngành của VN và TQ là tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược tin cậy đã được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định, trong đó có việc sớm hiện thực hoá ý tưởng hình thành hai hành lang, một vành đai kinh tế. L.L.Q