UNICEF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chăm sóc và bảo vệ trẻ em
Các Website khác - 17/03/2006

Hà Nội (TTXVN) - Chương trình hợp tác Việt Nam-UNICEF bảo vệ trẻ em giai đoạn 2006-2010 sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em 2001-2010, nhằm tăng cường hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và người chưa thành niên.

Trong buổi tổng kết Dự án hợp tác Việt Nam-UNICEF bảo vệ trẻ em giai đoạn 2001-2005 và triển khai Chương trình bảo vệ trẻ em 2006-2010, ngày 17/3 tại Hà Nội, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cũng cho biết chương trình bao gồm 3 dự án là "Hệ thống bảo vệ trẻ em", "Hệ thống tư pháp cho trẻ em và người chưa thành niên" và "Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và người chưa thành niên cần sự bảo vệ đặc biệt".

Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt, trong đó có tới 1,2 triệu trẻ em khuyết tật, hơn 150.000 trẻ mồ côi cùng khoảng 263.000 trẻ em sống với cha mẹ có dấu hiệu HIV dương tính.

Trong giai đoạn 2001-2005, dự án hợp tác Việt Nam-UNICEF bảo vệ trẻ em đã hỗ trợ Chính phủ xây dựng luật pháp, chính sách bảo vệ trẻ em, hỗ trợ nâng cao năng lực và nhận thức về bảo vệ trẻ em, hỗ trợ công tác thanh tra, giám sát và theo dõi bảo vệ trẻ em và giúp xây dựng các mô hình thí điểm về bảo vệ trẻ em.

Qua 4 năm triển khai, dự án đã đem lại những hiệu quả đáng kể, nổi bật là nhận thức về quyền trẻ em được tăng cường, hành lang pháp lý cho công tác bảo vệ trẻ em được củng cố. Trình độ đội ngũ cán bộ làm việc trong các lĩnh vực liên quan tới trẻ em cũng được nâng cao và công tác thanh tra, giám sát và theo dõi về bảo vệ trẻ em được cải thiện.

Nhờ vậy, 75% các gia đình có trẻ em diện nguy cơ được liên hệ để hỗ trợ can thiệp phòng ngừa, trên 70% gia đình có trẻ em cần bảo vệ đặc biệt được liên kết và cam kết tái hòa nhập và 100% nạn nhân bị xâm phạm tình dục hoặc có nguy cơ bị buôn bán đã được phát hiện, được giúp đỡ chữa trị, phục hồi sức khỏe, hỗ trợ giáo dục và dạy nghề./.