Dự phòng và Điều trị HIV/AIDS thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật?
Báo Tiếng chuông - 13/01/2017
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo dự thảo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có chức năng chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; các hoạt động nâng cao sức khỏe và các dịch vụ y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ gồm 15 khoa, trong đó có Khoa Dự phòng và Điều trị HIV/AIDS và Khoa Điều trị dự phòng và Điều trị nghiện…

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng địa phương Giám đốc Sở Y tế quyết định theo thẩm quyền việc thành lập, chia tách, lồng ghép các Khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; quy định nhiệm vụ cụ thể của các Khoa chuyên môn theo hướng dẫn.