Hà Nội sẽ thành lập sàn giao dịch địa ốc
Các Website khác - 24/10/2005

Các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội vừa hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành lập sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thủ đô.

Theo đó, dự kiến trong quý 4, một trung tâm giao dịch bất động sản, thực chất là sàn giao dịch bất động sản, sẽ được thành lập tại Hà Nội với số vốn ban đầu khoảng trên 5 tỷ đồng.

Sàn giao dịch bất động sản được thành lập ban đầu theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, sau đó sẽ chuyển giao công nghệ, thông tin tiến tới thành lập các sàn giao dịch chuyên nghiệp, các trung tâm tư vấn giá đất (công ty Nhà nước, công ty hợp danh hoặc công ty nước ngoài) và các nhà tư vấn độc lập.

Trung tâm giao dịch bất động sản có nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi về công nghệ, thông tin giúp các nhà đầu tư, người dân tiếp cận các lĩnh vực của thị trường đất đai như định giá, quy hoạch, chế độ chính sách, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các giao dịch về bất động sản, đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn cho các dự án về đất đai. Đây đồng thời cũng là công cụ giúp Nhà nước nắm bắt và điều tiết thị trường bất động sản ở tầm vĩ mô.

(Theo Tiền Phong)