Hai nước Lào và CHDCND Triều Tiên gửi điện chúc mừng TBT Nông Đức Mạnh
Các Website khác - 28/04/2006

Hai nước Lào và CHDCND Triều Tiên gửi điện chúc mừng TBT Nông Đức Mạnh

Nhân dịp đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản VN, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Chiaxim và BCHTƯ Đảng Lao động Triều Tiên đã gửi điện chúc mừng.

Điện của Chủ tịch Chiaxim có đoạn viết: "Chúng tôi hài lòng thấy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta không ngừng được củng cố và phát triển".

Điện của BCHTƯ Đảng Lao động Triều Tiên có đoạn viết: "Chúng tôi bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng chúng ta tiếp tục phát triển". A.P (TTXVN)