Xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái thẩm quyền: Nhiều cơ quan chưa báo cáo Chính phủ
Các Website khác - 26/04/2006

Xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái thẩm quyền:
Nhiều cơ quan chưa báo cáo Chính phủ


Ngày 25.4, VPCP cho biết, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Công Sự đã ký văn bản số 2148/VPCP-XDPL, gửi các cơ quan thuộc Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái với thẩm quyền.

Theo đó, vẫn còn 8 bộ trên tổng số 23 bộ, 18/64 HĐND; 50/64 UBND các tỉnh, TP thuộc trung ương chưa có báo cáo Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái với thẩm quyền.

C.Tùng