Đồng chí Nông Đức Mạnh tái đắc cử Tổng Bí thư
Các Website khác - 25/04/2006
Đồng chí Nông Đức Mạnh tái đắc cử Tổng bí thư

Sáng nay (25.4), Đại hội Đảng X nghe báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư. Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí, Ban Bí thư gồm 8 đồng chí, Uỷ ban Kiểm tra TƯ gồm 14 đồng chí.

Danh sách Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X

1. Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư

2. Lê Hồng Anh, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

3. Nguyễn Minh Triết, Bí thư thành uỷ TP.HCM

4. Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ

5. Trương Tấn Sang, Trưởng ban Kinh tế TW Đảng

6. Nguyễn Phú Trọng, Bí thư thành uỷ Hà Nội

7. Phạm Gia Khiêm, Phó thủ tướng Chính phủ

8. Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin

9. Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

10. Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TW Đảng

11. Hồ Đức Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

12. Phùng Quang Thanh, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

13. Trương Vĩnh Trọng, Trưởng ban Nội chính TW Đảng.

14. Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP.HCM

Nông Đức Mạnh

Lê Hồng Anh

Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Minh Triết

Trương Tấn Sang

Nguyễn Phú Trọng

Phạm Gia Khiêm

Phùng Quang Thanh

Trương Vĩnh Trọng

Lê Thanh Hải

Nguyễn Sinh Hùng

Nguyễn Văn Chi

Hồ Đức Việt

Phạm Quang Nghị

Ban Bí Thư

1. Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư

2. Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Kinh tế TƯ

3. Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban Nội chính TƯ

4. Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ

5. Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin

6. Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng

7. Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Dân vận TƯ

8. Tô Huy Rứa, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ủy ban Kiểm tra TƯ

1. Nguyễn Văn Chi - Chủ nhiệm

2. Nguyễn Thị Doan

3. Trần Văn Truyền

4. Phạm Thị Hải Chuyền

5. Trần Hòa

6. Phạm Chí Hòa

7. Phạm Thị Hòe

8. Lê Hồng Liêm

9. Lê Văn Giảng

10. Nguyễn Văn Đảm

11. Sa Như Hòa

12. Nguyễn Minh Quang

13. Bùi Văn Thể

14. Tô Quang Thu

Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

- Sinh ngày 11-9-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày.

Tóm tắt quá trình công tác

- 1958 -1961: Học viên Trường trung cấp nông lâm Trung ương, Hà Nội.

- 1962 - 1963: Công nhân lâm nghiệp, Kỹ thuật viên điều tra rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Cạn.

- Vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1963.

- 1963-1965: Đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông.

- 1966-1971: Sinh viên Học viện Lâm nghiệp Lê-nin-grát, Liên Xô.

- 1972-1973: Phó Ban Thanh tra, Ty Lâm nghiệp tỉnh Bác Thái .

- 1973-1974: Giám đốc Lâm trường Phú Lương, Bắc Thái.

- 1974-1976: Học viên Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

- 1976-1980: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Phó Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái kiêm Chủ nhiệm Công ty Xây dựng Lâm nghiệp rồi Trưởng ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái.

- 1980-1983: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bấc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái.

- 1984 đến 10-1986: Phó bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái.

- 11-1986 đến 2-1989: Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái.

- 12-1986: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nan khóa VI.

- 3-1989: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 8-1989: Trưởng ban Dân tộc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 11-1989: Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

- 6-1991: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 9-1992: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX.

- 6-1996: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII.

- 9-1997: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X.

- 1-1998: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII.

- 4-2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

(Nguồn: Website Đảng Cộng sản Việt Nam)