HN: Thành lập Trung tâm Sát hạch cấp phép lái xe
Các Website khác - 22/09/2005

(VietNamNet) - UBND TP. Hà Nội vừa ra Quyết định chính thức thành lập Trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe (trực thuộc Sở GTCC) với trụ sở tạm đặt tại 12 Phan Đình Phùng (quận Ba Đình).

Trung tâm này ra đời có nhiệm vụ tổ chức, quản lý việc sát hạch để phục vụ việc cấp giấy phép lái xe cơ giới, đường bộ theo đúng quy định của Bộ GTVT và Nhà nước, đồng thời giúp Sở GTCC nghiên cứu nội dung chương trình, hình thức tổ chức, quản lý việc sát hạch này.

Cùng với đó, Trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe còn có chức năng nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị chuyên dùng (máy móc, thiết bị, các phương tiện cần thiết... phục vụ công tác sát hạch lái xe), đồng thời quản lý có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm.

Đây là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Trước mắt, trụ sở Trung tâm tạm đặt tại 12 phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội). Thời gian tới, Trung tâm sẽ được nhận vốn trực tiếp của cơ quan có thẩm quyền để lập, quản lý và triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe, đồng thời quản lý và khai thác Trung tâm này.

Được biết, Trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe TP. Hà Nội sẽ có Giám đốc (do UBND TP. Hà Nội bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ) và một số Phó Giám đốc (do Giám đốc Sở GTCC bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm). Trung tâm cũng hình thành nhiều phòng chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  • Hoàng Huy