Học sinh không phải đóng tiền ngoài học phí
Các Website khác - 14/11/2005

Sáng nay, tại Hội nghị giới thiệu Luật Giáo dục 2005, ông Chu Hồng Thanh, Vụ trưởng Pháp chế - Bộ GD&ĐT, cho biết, Luật mới quy định tất cả các khoản tiền đóng góp của người học sẽ được quy chung trong học phí. Ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, học sinh không phải đóng bất cứ một khoản tiền nào.

Chính phủ không quy định học phí mà chỉ quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với tất cả các loại hình nhà trường và cơ sở giáo dục công lập. Các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh.

Luật Giáo dục được ban hành từ 1998 hiện nay có nhiều điều không phù hợp với thực tế phát triển của hoạt động giáo dục. Bộ GD&ĐT cho rằng những sửa đổi của luật sẽ xác định rõ hơn hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động giáo dục và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước trong quản lý giáo dục, giữa các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

Luật Giáo dục 2005 có 13 điều mới quy định chương trình, trách nhiệm của cán bộ quản lý, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, các hành vi bị cấm đối với nhà giáo và người học, chính sách đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, chính sách đối với trường dân lập và các tổ chức (Luật giáo dục năm 1998 chưa quy định); 86 điều được sửa đổi nhằm phù hợp với thực tế.

Theo ông Chu Hồng Thanh, Luật giáo dục 2005 đã hoàn thiện một bước hệ thống giáo dục quốc dân. Vị trí của giáo dục thường xuyên được khẳng định. Giáo dục nghề nghiệp sẽ được phát triển theo 3 cấp đào tạo, tăng khả năng liên thông, phân luồng giữa các bộ phận của hệ thống. Luật sửa đổi cũng đã xác định rõ yêu cầu về chương trình giáo dục, điều kiện thành lập trường và xác định những tiêu chí cơ bản để một đại học hoặc viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến sĩ. Với những quy định cụ thể, các trường sẽ có điều kiện chuyển đổi từ đào tạo theo năm học sang đào tạo theo tích lũy tín chỉ phù hợp với hệ thống giáo dục quốc tế và tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục.

Luật Giáo dục 2005 khuyến khích đầu tư mở trường ngoài công luật. Theo đó, có những điều quy định bảo đảm sự bình đẳng giữa các loại hình trường và quy định các chính sách hỗ trợ trường dân lập, trường tư thục.

Theo Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, ông Jesper Morch, Luật giáo dục mới đã nêu bật nhu cầu tập trung cung cấp một nền giáo dục có chất lượng và công bằng cho tất cả trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Trịnh Vũ