Hội thảo khoa học về bảo tồn di sản Cách mạng Tháng Tám
Các Website khác - 18/08/2005

Hội thảo khoa học về bảo tồn di sản Cách mạng Tháng Tám

Ngày 17.8, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Cục Di sản (Bộ Văn hoá - Thông tin), Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học về bảo tồn và phát huy di sản Cách mạng Tháng Tám. Đến dự và tham gia tham luận có đông đảo các nhà sử học, bảo tàng học Việt Nam.

30 tham luận tập trung vào 3 chủ đề: Bảo tồn và phát huy giá trị Cách mạng Tháng Tám qua các tài liệu, hiện vật của bảo tàng; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản Cách mạng Tháng Tám tại các di tích lịch sử cách mạng; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể của Cách mạng Tháng Tám.

Các đại biểu cũng nêu lên những thực trạng mà hệ thống bảo tàng cách mạng trong cả nước đang phải đối mặt là hiện tượng trùng lặp về nội dung và giải pháp nghệ thuật trong trưng bày giữa các bảo tàng; bộ sưu tập tại các bảo tàng còn nghèo, không đủ khả năng phản ánh toàn diện nội dung của các chủ đề trưng bày; các di tích lịch sử văn hoá kể cả các di tích gắn với sự kiện Cách mạng Tháng Tám chưa được bảo tồn, tôn tạo hoàn chỉnh theo những dự án quy mô lớn mang tính liên ngành; sự hiểu biết về lịch sử dân tộc trong một bộ phận cư dân còn hạn chế.

C.Tùng (Theo TTXVN)