Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cách mạng Tháng 8
Các Website khác - 17/08/2005

Hà Nội (TTXVN) - Ngày 17/8, tại Hà Nội, Cục Di sản (Bộ Văn hóa Thông tin), Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cách mạng Tháng Tám" nhằm thu thập các kinh nghiệm bảo tồn, sáng tạo những hình thức và nội dung hoạt động có sức hấp dẫn để phát huy các giá trị di sản văn hóa của sự kiện lịch sử trọng đại này.

Tham dự hội thảo, các đại biểu đã nêu lên những thực trạng mà hệ thống bảo tàng cách mạng trong cả nước đang phải đối mặt là hiện tượng trùng lặp về nội dung và giải pháp nghệ thuật trong trưng bày giữa các bảo tàng; bộ sưu tập tại các bảo tàng còn nghèo, không đủ khả năng phản ánh toàn diện nội dung của các chủ đề trưng bày.

Cũng theo phân tích của các nhà khoa học, các di tích lịch sử văn hóa kể cả các di tích gắn với sự kiện Cách mạng tháng Tám chưa được bảo tồn, tôn tạo hoàn chỉnh theo những dự án quy mô lớn mang tính liên ngành; sự hiểu biết về lịch sử dân tộc trong một bộ phận cư dân còn hạn chế./.