Không thu phí giao thông ở những nơi còn ùn tắc
Các Website khác - 11/03/2006

Nghị định 24 vừa được Thủ tướng ký ban hành sẽ miễn các loại lệ phí như đăng ký kết hôn; đăng ký khai sinh cho trẻ em của hộ nghèo. Những nơi chưa giải quyết được ùn tắc giao thông thì tạm thời chưa thu phí sử dụng cầu, đường bộ đối với xe môtô, gắn máy.

Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà, học phí, viện phí, thủy lợi phí, án phí... trong các văn bản khác.

Theo Nghị định 24, sẽ miễn các phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà đối với xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp, xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh... Ở những nơi chưa giải quyết được ùn tắc giao thông thì tạm thời chưa thu phí sử dụng cầu, đường bộ đối với xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe hai bánh gắn máy.

Nghi định 24 cũng quy định sẽ miễn phí đăng ký khai sinh cho trẻ em của hộ nghèo; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hóa khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; thuốc phục vụ cho các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; thuốc nhập khẩu cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt; nguyên liệu nhập khẩu làm thuốc...

Việt Anh