Lập mạng lưới hội đoàn thiện nguyện người Việt tại Mỹ
Các Website khác - 23/11/2005

Hơn 150 thành viên từ 36 hội đoàn thiện nguyện của người Mỹ gốc Việt đã tổ chức đại hội lần II các nhóm thiện nguyện, ở bang Califonia.

Tham dự có Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Trần Quang Hoan và đại diện Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài.

24 hội đoàn đã nhất trí chính thức đứng ra thành lập mạng lưới các hội đoàn thiện nguyện người gốc Việt tại Mỹ. 7 hội đoàn khác chờ đăng ký vào hàng ngũ sáng lập viên sau khi báo cáo lại và được hội đồng quản trị của họ chấp nhận.

Với mạng lưới này, các hội đoàn sẽ cộng tác chặt chẽ và toàn diện hơn trong các đề án phát triển tại Việt Nam, có tiếng nói mạnh hơn trong những đối thoại giữa cộng đồng hải ngoại và trong nước... Đại hội thông qua việc tổ chức PALS (Vòng tay Thái Bình) sẽ đại diện cho mạng lưới trong các bước chuẩn bị thảo ra điều lệ và cơ chế hợp tác của các thành viên nhằm có thể tập trung giải quyết một số vùng khó khăn trong nước. Từ những kết quả đạt được, nhà nước có thể triển khai đến những nơi khác tương tự.

(Theo Thanh Niên)