Máu truyền phải được lọc HIV bằng kỹ thuật cao
Các Website khác - 30/10/2008

100% đơn vị máu và chế phẩm máu (kể cả cấp cứu) đều phải được xét nghiệm sàng lọc phát hiện nhiễm HIV bằng kỹ thuật ELISA hoặc kỹ thuật cao hơn.

 

 

Ảnh minh họa

Quyết định số 36/2008/QĐ-BYT về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về an toàn truyền máu dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2008-2010 mà Bộ Y tế vừa ban hành bắt buộc như vậy đối với các cơ sở y tế.

 

Bằng văn bản này, Bộ Y tế hy vọng sẽ đảm bảo chất lượng xét nghiệm sàng lọc HIV, đẩy mạnh vận động hiến máu nhân đạo, tiến tới xoá bỏ tình trạng bán máu. Loại trừ lấy máu ở nhóm người có nguy cơ cao, khuyến khích cho máu nhắc lại, nâng cao sức khoẻ người cho máu.

 

Quyết định này cũng nêu vấn đề xây dựng hệ thống quản lý công tác truyền máu phòng chống HIV thống nhất trong toàn quốc, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hệ thống truyền máu phòng chống HIV.

 

Qua đó sẽ xây dựng phòng xét nghiệm chuẩn quốc gia để kiểm tra chất lượng an toàn truyền máu bao gồm kiểm tra sinh phẩm, kiểm tra quy trình xét nghiệm, trang thiết bị, xây dựng hệ thống báo cáo điện tử qua mạng để bảo đảm báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng mẫu, kịp thời.

 

Hoàng Anh