Nên tăng giá điện sản xuất vào giờ cao điểm và giảm giá vào giờ thấp điểm
Các Website khác - 24/03/2006
Riêng tôi là người dùng điện để sản xuất, đồng tình với chủ trương tăng giá điện, nhưng thời gian tăng giá cần tính lại, bởi vì tỷ lệ trượt giá chung hiện nay là rất cao, nếu tăng giá điện đồng loạt vào lúc này sẽ thúc đẩy tỷ lệ trượt giá cao hơn, liệu Nhà nước có biện pháp nào kiềm chế tốc độ trượt giá có hiệu quả không?

Tôi là một khách hàng của ngành điện, nếu so với nhiều doanh nghiệp lớn thì mức tiêu thụ điện hằng tháng của doanh nghiệp tôi khoảng 150.000 kW giờ là không lớn. Tuy nhiên với ngành sản xuất nước đá thì chi phí tiền điện chiếm một khoản khá lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm. Do đó, tăng giá điện sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng thu nhập của công nhân.

Sau khi nghiên cứu kỹ các phương án, tôi góp ý với ngành điện, với Nhà nước về lựa chọn phương án tăng giá điện: Chọn lựa một trong bốn phương án là rất khó, vì mỗi phương án có tác động nhiều, ít đến từng đối tượng tiêu thụ điện khác nhau. Riêng tôi là người dùng điện để sản xuất, đồng tình với chủ trương tăng giá điện, nhưng thời gian tăng giá cần tính lại, bởi vì tỷ lệ trượt giá chung hiện nay là rất cao, nếu tăng giá điện đồng loạt vào lúc này sẽ thúc đẩy tỷ lệ trượt giá cao hơn, liệu Nhà nước có biện pháp nào kiềm chế tốc độ trượt giá có hiệu quả không? Tôi đồng tình với phương án tăng giá điện sản xuất vào giờ cao điểm và giảm giá điện vào giờ thấp điểm, nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất tiêu thụ nhiều điện sắp xếp lịch trình sản xuất vào giờ thấp điểm, vừa có lợi cho cơ sở sản xuất, vừa giảm căng kéo điện trong giờ cao điểm. Nhân đây, tôi cũng xin có thêm ý kiến với ngành điện là cần cải tạo mạng lưới truyền tải điện để giảm thất thoát, vừa làm tăng lợi nhuận cho ngành điện, vừa thêm điện phục vụ phát triển sản xuất, đem lại hiệu quả chung cho toàn xã hội.

Trong tình hình hiện nay, khách hàng tiêu thụ điện cũng cần tìm cách giảm tối đa việc tiêu thụ và lãng phí điện. Chẳng hạn như đổi mới thiết bị tiêu thụ điện, đổi mới công nghệ sản xuất, tắt bớt những bóng đèn trong thời gian và những nơi chưa cần thiết phải chiếu sáng.

NGUYỄN NGỌC NHÂN
(Cơ sở sản xuất nước đá
huyện Châu Thành, Hậu Giang)