Người khuyết tật vẫn bị phân biệt đối xử
Các Website khác - 12/09/2008
 

Hà Nội (TTXVN) - Theo số liệu được công bố tại Hội thảo về người khuyết tật diễn ra ngày 11/9 tại Hà Nội, người khuyết tật hiện vẫn bị phân biệt đối xử trong gia đình, cộng đồng, nơi làm việc, trong giáo dục, trong hôn nhân và sinh con.
 
Tiến sỹ Lê Bạch Dương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội, cho biết kết quả điều tra xã hội trên quy mô lớn về tình trạng của người khuyết tật tại bốn địa phương có tỷ lệ người khuyết tật cao là Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam và Đồng Nai cho thấy chỉ có hơn 25% người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên có việc làm; 33,7% đã từng có việc làm nhưng hiện thất nghiệp; gần 41% chưa từng bao giờ đi làm.
 
Cũng theo điều tra này, 46% số hộ gia đình có người khuyết tật thiếu nhân lực lao động và có quá nhiều người sống phụ thuộc; 74% hộ gia đình người khuyết tật có cuộc sống nghèo khó với mức thu nhập thấp.
 
Nhằm nâng cao nhận thức của người khuyết tật và tạo điều kiện họ hòa nhập cộng đồng, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện nghiên cứu Phát triển Xã hội đã giới thiệu dự án “Giảm thiểu phân biệt đối xử với người khuyết tật thông qua nâng cao năng lực cho các tổ chức làm việc với người khuyết tật”.
 
Dự án nhằm xây dựng năng lực cho các tổ chức Đảng, Nhà nước và xã hội trong hoạt động giảm thiểu kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật, góp phần hỗ trợ và tạo những điều kiện thuận lợi để người khuyết tật khẳng định những đóng góp tích cực của họ cho gia đình, cộng đồng và nơi làm việc.
 
Giám đốc Chương trình Đặc biệt về chất độc da cam của Quỹ Ford Charles Bailey bày tỏ vui mừng trước việc Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện nghiên cứu Phát triển xã hội xây dựng kế hoạch nhằm giảm thiểu kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật. Ông Charles Bailey cho rằng đây là một nỗ lực cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa./.