Sông Hồng báo động 3 vì ngập trong... đất
Các Website khác - 11/09/2008

Tình trạng dân lấn chiếm bãi sông ở bờ hữu sông Hồng ngày càng phát triển. Nhiều khu vực dân đổ đất và xây nhà ở cao độ vượt mức báo động 3 tới 0,5-1m. Nếu không sớm ngăn chặn, chỉ trong vòng một vài năm nữa khi thực thi quy hoạch phòng, chống lũ, sẽ rất khó di dời.

Sông Hồng mùa nước cạn. (Ảnh: VNN)

Trong buổi họp bàn về dự án "Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội" sáng 10/9, ông Vũ Hồng Châu (Viện Quy hoạch thủy lợi) cho hay hiện nay, tình trạng lấn chiếm chiếm bãi sông ở bờ Hữu Hồng (gồm Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Ngũ Xá, Thanh Trì) ngày càng nghiêm trọng.

Một số khu vực, dân đổ đất và xây nhà ở cao độ vượt mức báo động 3 tới 0,5-1m. Phía tả Hồng nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, chỉ trong vòng một vài năm nữa khi thực thi quy hoạch phòng, chống lũ sẽ rất tốn kém và khó giải tỏa.

Ông Châu lo ngại: "Nhiều nơi đã trồng cây cao hơn đầu người để giữ đất, nếu không có giải pháp dân sẽ lấn chiếm cả tả, hữu sông Hồng".

Số lượng dân ở khu vực nằm trong ảnh hưởng của lũ có thể bằng một quận/huyện của Hà Nội. Trong khi đó, số vốn dành cho di dân có thể lên tới 24.000 tỷ trong số 34.017 tỷ đồng dự tính dành cho quy hoạch phòng, chống lũ từ nay đến năm 2025. Do đó, theo quan điểm của Sở NN&PTNT Hà Nội, việc di dân chỉ nên thực hiện đối với những vùng cản trở khả năng thoát lũ và một số hộ dân vẫn phải xác định sống chung với lũ.

Riêng đối với vùng làng cổ Bát Tràng do cần được bảo tồn, nên Hà Nội sẽ làm đê mới để bảo vệ vùng này.

Cũng trong buổi làm việc sáng 10/9, nhiều ý kiến cho rằng vốn đầu tư nâng cấp, tu bổ đê điều là rất lớn (bình quân 380 tỷ đồng/năm), do vậy khi quy hoạch phòng, chống lũ cho Hà Nội, cần tính đến khả năng khai thác và sử dụng đất sau quy hoạch.

Theo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trịnh Duy Hùng, mục tiêu của dự án thoát lũ phải "đảm bảo an toàn cho Hà Nội, khai thác quỹ đất hiệu quả, đảm bảo cuộc sống cho người dân và hiệu quả kinh tế, chỉnh trang đô thị, tăng vẻ đẹp cho thành phố".

Phó Chủ tịch đề xuất cần thành lập Hội đồng thẩm định xem xét thẩm định lại dự án "Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội". Theo đó, trước 10/10, hội đồng thẩm định cần sớm báo cáo kết quả thẩm định.

Theo Nguyễn Dung
vietnamnet