Nhà bị cắt xén còn dưới 15 m2 được bồi thường toàn bộ
Các Website khác - 29/10/2005
Giải toả nút Ngã Tư Sở. Ảnh: Anh Tuấn

Nhà sau khi phá dỡ mà diện tích còn lại của tầng 1 có diện tích sàn xây dựng dưới 15 m2, mặt tiền dưới 3 m nếu cam kết phá dỡ hết thì sẽ được bồi thường toàn bộ diện tích nhà. Đó là quy định mới của UBND thành phố Hà Nội.

Với những ngôi nhà bị cắt xén mà phần còn lại không đủ khả năng chịu lực, hoặc sau khi phá dỡ thì còn cầu thang và nhà vệ sinh thì cũng được bồi thường toàn bộ.

Diện tích nhà còn lại sau bị phá dỡ được tính bổ sung theo nguyên tắc: với nhà khung bê tông cốt thép thì tính từ chỉ giới cắt xén đến khung kết cấu chịu lực gần nhất.

Nhà xây gạch chịu lực bị cắt xén mà không ảnh hưởng đến an toàn của nhà thì diện tích bồi thường được xác định bằng chiều rộng mặt tiền tại chỉ giới cắt xén nhân với chiều sâu nhà, nhân với số tầng nhà bị cắt xén.

Đ.L.