Các văn kiện đại hội thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân
Các Website khác - 21/03/2006
Hôm qua (20.3), khai mạc Hội nghị lần thứ XIV Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá IX, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:
Các văn kiện đại hội thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân

Sáng 20.3, tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu khai mạc.

Quang cảnh phiên khai mạc Hội
nghịlần thứ 14 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khoá IX.

Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

"Thưa các đồng chí Trung ương, để tiếp tục công cuộc chuẩn bị Đại hội X của Đảng, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng có nhiệm vụ rất quan trọng: Cho ý kiến lần cuối về các dự thảo văn kiện trình Đại hội X và tiếp tục chuẩn bị phương án nhân sự giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương khoá X. Hội nghị cũng sẽ quyết định thời gian tổ chức đại hội, cho ý kiến về chương trình và quy chế làm việc của đại hội.

Về các văn kiện của đại hội, thực hiện quyết định của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã cho công bố toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Trong một tháng, từ ngày 3.2 đến ngày 3.3 vừa qua, hàng vạn ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên đã trực tiếp gửi đến Văn phòng Trung ương hoặc phản ánh qua các báo, đài.

Nhìn chung, các ý kiến đều rất thẳng thắn, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, với dân tộc, mong muốn Đảng ta ngày càng vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển.

Với tinh thần trân trọng và biết ơn các ý kiến đóng góp chân tình, xây dựng của nhân dân, tại hội nghị này, Bộ Chính trị xin gửi đến Trung ương bản tổng hợp các ý kiến đóng góp và kiến nghị những điểm cần tiếp thu, bổ sung, sửa đổi trong Dự thảo Báo cáo chính trị và các dự thảo văn kiện khác để Trung ương cho ý kiến hoàn chỉnh lần cuối, làm cho các văn kiện đại hội thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân ta.

Về phương án nhân sự giới thiệu BCH T.Ư khoá X, căn cứ vào kết quả Hội nghị Trung ương 13, Bộ Chính trị đã chuẩn bị tiếp, hoàn chỉnh các hồ sơ, xem xét những trường hợp cụ thể, chuẩn bị phương án để Hội nghị Trung ương lần này tiếp tục xem xét và quyết định. Với việc hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, tại Hội nghị Trung ương lần này, BCH T.Ư khoá IX sẽ tiếp tục hoàn thành tốt đẹp chương trình toàn khoá của mình.

Tôi đề nghị tất cả các đồng chí nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, tập thể trong thảo luận, làm việc khẩn trương và đưa ra những quyết định đúng đắn, thể hiện được ý chí của toàn Đảng, toàn dân, đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội X của Đảng. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 14 BCH T.Ư khoá IX.

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!".

Trong ngày làm việc đầu tiên, BCH T.Ư Đảng đã nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị - đọc báo cáo của Bộ Chính trị về tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị; nghe đồng chí Trần Đình Hoan - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - đọc tờ trình tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo xây dựng Đảng và Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; nghe đồng chí Phan Diễn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đọc Báo cáo của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) trong nhiệm kỳ khoá IX; BCH T.Ư Đảng lần lượt thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo và tờ trình vừa nêu. Hội nghị lần thứ 14 BCH T.Ư Đảng khoá IX làm việc đến ngày 25.3.

Đ.L.T (Theo TTXVN)