Phê bình Bộ Giao thông Vận tải chậm di dời trạm thu phí
Các Website khác - 26/10/2005

Thủ tướng vừa phê bình Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Hưng Yên đã chậm di chuyển 2 trạm thu phí Quán Toan và Hải Dương. Công tác này đã được Thủ tướng chỉ đạo thực hiện từ tháng 9/2004.

Theo ông Đoàn Văn Tiến, Cục phó đường bộ Việt Nam, việc chậm di chuyển các trạm thu phí là do UBND tỉnh Hưng Yên chậm trễ trong việc cấp đất để xây dựng trạm.

Cho đến ngày 25/10, mới có văn bản chính thức của UBND tỉnh Hưng Yên xác định vị trí xây trạm thu phí Hải Phòng tại km18 + 100 quốc lộ 5. Cục Đường bộ VN sẽ xây dựng trạm này trong 3 tháng, dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 1/2006.

Trạm thu phí Quán Toan cũng đã được xây dựng, bắt đầu thu phí từ 12/10.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chậm triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 15/11.

Đoàn Loan