Giải thưởng chống tham nhũng
Các Website khác - 26/10/2005

SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
Giải thưởng chống tham nhũng

Lưu Quang

Quận 5 (TPHCM) là nơi đầu tiên trong cả nước có sáng kiến thành lập giải thưởng chống tham nhũng. Giải sẽ được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận trao cho những cá nhân, tập thể có công phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức trong quận.

Cũng như nhiều giải thưởng khác, giải thưởng "chống tham nhũng" có quy chế, có nguồn tài chính, mức khen thưởng cụ thể. Và nói như ông Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận, việc lập ra giải thưởng này không phải vì "quận 5 là nơi nhiều tham nhũng" mà là để chủ động "ngăn ngừa tham nhũng".

Ý tưởng thành lập giải thưởng độc đáo này phần nào cho thấy cuộc đấu tranh chống quốc nạn tham nhũng ở nước ta đang đến hồi quyết liệt. Ngay trên diễn đàn Quốc hội, khi thảo luận về Luật Phòng, chống tham nhũng, rất nhiều ý kiến đang tranh luận sôi nổi xoay quanh hàng loạt vấn đề nóng bỏng như trách nhiệm người đứng đầu, công khai tài sản, bỏ phiếu tín nhiệm...

Ngoài thực tế, những vụ án tham nhũng lớn ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (từ côngtơ điện tử, dầu khí, đất đai, đến cả môn thể thao vô tư như bóng đá...) liên tiếp bị lôi ra ánh sáng. Thật đáng mừng khi cả xã hội tuyên chiến với tham nhũng. Đã đến lúc việc chống tham nhũng không chỉ là việc của Đảng, Nhà nước mà là việc của mọi đoàn thể, tổ chức, của mỗi người dân.

Đã đến lúc việc chống tham nhũng không thể chỉ dừng ở những lời kêu gọi, hô hào chung chung, mà phải bằng những hành động cụ thể. Trong bối cảnh đó, việc đặt ra một giải thưởng cho những người chống tham nhũng là một việc làm rất cụ thể, rất thiết thực và cần được nhân rộng.

Nhưng ai cũng hiểu rằng, cho dù người dân hay các đoàn thể có đặt ra giải thưởng gì đi chăng nữa, hay có sáng kiến nào chăng nữa, công cuộc chống tham nhũng cũng sẽ không thể thắng lợi nếu toàn bộ hệ thống của chúng ta không đấu tranh với tệ nạn này một cách thật quyết liệt. Quyết liệt bắt đầu từ luật pháp, chính sách cho đến những tổ chức, cá nhân thực thi, quyết liệt từ nhận thức đến hành động...

Từ trước đến nay mới chỉ nghe về các giải thưởng văn chương, nghệ thuật, khoa học, giáo dục... Không hiểu có ở đâu đã đặt một giải thưởng dành riêng cho chống tham nhũng như nước ta. Cho nên mừng với giải thưởng chống tham nhũng đấy, mà cũng thấy lo đấy!