Quận, huyện sẽ có trung tâm sát hạch lái xe môtô
Các Website khác - 26/09/2005

Nhằm đáp ứng nhu cầu học, thi lấy bằng lái xe của người dân, Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định quy hoạch các trung tập sát hạch lái xe loại 3. Tiêu chí thành lập các đơn vị này mở rộng ra các quận, huyện và thị xã.

Giấy phép các hạng xe mô tô như A1, A2, A3, A4 sẽ được các trung tâm này cấp.

Theo Cục đường bộ Việt Nam, yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe loại 3 là phải có cân sát hạch, nhà điều hành, các công trình phụ trợ và xe cơ giới dùng để sát hạch theo đúng tiêu chuẩn của ngành.

Vì vậy, việc giám sát các cơ sở sát hạch lái xe sẽ do Sở Giao thông công chính ở các thành phố kiểm tra, xác nhận. Ngoài những điều kiện về cơ sở hạ tầng, các trung tâm này phải có thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tuấn Dũng