Quốc hội muốn bỏ phiếu tín nhiệm 2 năm một lần
Các Website khác - 25/02/2006

Sáng nay, các nhà làm luật đã thống nhất dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội phải giải quyết được những vấn đề bức xúc của thực tiễn. Quan trọng nhất là phải sửa quy định bỏ phiếu tín nhiệm theo hướng định kỳ 2 năm một lần đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Theo điều 12 Luật tổ chức Quốc hội (ban hành tháng 12/2001) Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn khi có kiến nghị của ít nhất 20% tổng số đại biểu hoặc kiến nghị của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Đa số đại biểu chuyên trách cho rằng quy định như vậy là không khả thi. Thực tế từ khi luật có hiệu lực năm 2002 đến nay, quy định này chưa hề được áp dụng.

Đại biểu Lê Thị Nga cho rằng, cách quy định của luật thực ra là bỏ phiếu bất tín nhiệm, chứ không phải bỏ phiếu tín nhiệm. "Hãy coi đây là hoạt động bình thường, nên định kỳ thực hiện 2 năm một lần đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Có như vậy mới làm chuyển biến hoạt động của Chính phủ. Chứ như quy định hiện nay, rất nhiều vụ bê bối của Chính phủ liên quan đến thể thao, giáo dục, giao thông..., người dân bức xúc, nhưng Quốc hội không thể tiến hành bỏ phiếu được", bà Nga nói.

Ông Nguyễn Đức Dũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bà Nga, thậm chí còn cho rằng nên bỏ phiếu tín nhiệm hằng năm, giống như đề nghị của Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. "Hiện nay những người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn có tâm lý được bầu rồi là yên vị, xấu tốt không bị sao", ông Dũng phản ánh. Theo ông, ngoài việc bỏ phiếu định kỳ, còn duy trì hình thức bỏ phiếu đột xuất như hiện nay, nhưng tỷ lệ kiến nghị của đại biểu không phải là 20% mà chỉ 5%.

Một vấn đề được các đại biểu nhất trí là dự luật nên sửa thêm cả quy định về tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách, nâng lên thành 40%, thậm chí 50%, chứ không dừng lại 25% như hiện nay. Thêm đại biểu chuyên trách đồng nghĩa với việc nâng cao vai trò làm luật, khả năng giám sát của Quốc hội.

Chốt lại buổi thảo luận, Chủ tịch Nguyễn Văn An đánh giá hiện nay Quốc hội chưa thực hiện đầy đủ chức năng và quyền hạn của mình. "Quốc hội còn nợ nhiều luật lắm, giám sát thì làm được ít và quá hiền. Hiện ta có 7 ủy ban và 1 Hội đồng dân tộc là còn quá ít. Theo tôi phải nâng gấp đôi mới đảm đương được nhiệm vụ", ông An nói.

Riêng về quy định bỏ phiếu tín nhiệm, Chủ tịch đồng tình với việc nên bỏ phiếu tín nhiệm 2 năm một lần. "Tuy nhiên, phải nghĩ đến quyền của thủ tướng khi lập nội các", ông nói.

Như Trang