Ra mắt Website Tổng Công ty Vận tải Hà Nội
Các Website khác - 12/10/2005

(VietNamNet) - Sáng 12/10, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ra mắt trang web tại địa chỉ www.transerco.com.vn. Đây là cầu nối nhanh nhất giữa các dịch vụ mang tính xã hội cao và nhạy cảm của Transerco như  dịch vụ xe buýt, dịch vụ bến xe, điểm đỗ xe công cộng với khách hàng.

Trang web Transerco sẽ là cầu nối thông tin với khách hàng

Trang web www.transerco.com.vn cung cấp đầy đủ mọi thông tin về cơ cấu bộ máy tổ chức cũng như cập nhật đầy đủ hoạt động của Transerco. Bạn đọc có thể tra cứu những thông tin có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Transerco cũng như có thể dễ dàng tìm kiếm các tuyến xe cần thiết bao gồm cả các tuyến xe liên tỉnh, du lịch, các điểm đỗ giao thông tĩnh và đặc biệt có thể tìm kiếm thông tin về các tuyến xe buýt khi tham chiếu vào thương hiệu mới Hanoibus.

Ông Nguyễn Đoàn Dũng, Tổng Giám đốc Transerco cho biết, Transerco đã và đang từng bước đa dạng hóa và hiện đại hóa các kênh thông tin và giao tiếp nhiều chiều giữa Tổng công ty với khách hàng, với đối tác, với cộng đồng và với các cơ quan quản lý Nhà nước. ''Qua trang web www.transerco.com.vn, Transerco hy vọng sẽ có thêm một kênh thông tin nhanh nhất, là cầu nối giữa Tổng công ty với khách hàng. Khách hàng sẽ cùng chia sẻ và đóng góp cho các sản phẩm dịch vụ của Transerco ngày càng được hoàn thiện hơn, phục vụ cộng đồng và xã hội ngày một tốt hơn''.

Được biết, trong tương lai, Website của Transerco sẽ là nền tảng cho việc xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử (TRANSERCO PORTAL) tích hợp các ứng dụng quản lý thông tin - MIS (Manager Information System) như Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning), Quản lý thông tin khách hàng (CRM - Customer Relationship Manager)... và các công nghệ tiến tiến khác về quản lý và cũng như các công nghệ giao thông hiện đại.

  • Thụy Du