Thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị
Các Website khác - 12/10/2005
Từ ngày 12 đến 14-10, tại TP Thanh Hoá, 60 giảng viên của 30 trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực phía bắc tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị lần đầu tiên do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.
Tại khu vực phía nam, các địa phương từ TP Đà Nẵng trở vào, Hội thi được tổ chức từ ngày 26 đến 28- 10 tại tỉnh Vĩnh Long với 61 giảng viên của 31 trường chính trị tham gia.

- “Hội thi giúp thúc đẩy hoạt động toàn diện, tích cực đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy và học. Qua đó nắm bắt cụ thể hơn nhu cầu và tình hình hoạt động đào tạo cán bộ và đội ngũ giảng viên các trường”- Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Học viện cho biết.

Từ đầu năm nay, hệ thống 63 trường chính trị trong cả nước đã phát động phong trào thi đua sôi nổi, tổ chức thao giảng ở cả cấp khoa và cấp trường, qua đó chọn 170 giảng viên dạy giỏi dự Hội thi toàn quốc.

Đây cũng là dịp để các trường đánh giá, phân loại giảng viên, lên kế hoạch cụ thể đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên những năm tiếp theo.

Theo báo cáo của Vụ Các trường chính trị, tính đến năm 2004, tại 63 trường chính trị cả nước đã mở hơn 2.600 lớp với gần 243 nghìn lượt học viên. Tính trung bình mỗi năm, một trường chính trị đào tạo 41 lớp với gần 4.000 lượt học viên.

Hiện nay mới có khoảng 60% số trường mở được các lớp đào tạo tập trung, chiếm 5,6% số lớp và gần 4% tổng số lớp và học viên cả nước.

Năm ngoái, lần đầu tiên Học viện phối hợp các tỉnh Đác Lắc, Kon Tum, Gia Lai, Đác Nông, Lâm Đồng triển khai đề án nghiên cứu “Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo chính trị cấp cơ sở các tỉnh Tây Nguyên” hệ trung cấp lý luận chính trị ngắn hạn.

Văn Chúc