Sắp loại bỏ trên 4.500 xe ô tô quá niên hạn sử dụng
Các Website khác - 24/10/2005
Soạn: AM 594356 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo: Có trên 4.500 xe ôtô quá niên hạn sẽ bị loại bỏ khỏi lưu thông vào đầu năm 2006 theo Nghị định 92/CP và Nghị định 23/CP của Chính phủ.

Cụ thể, từ ngày 1-1-2006, có 732 xe ô tô khách, 158 xe chở người, 1.236 xe tải quá niên hạn sử dụng sẽ bị loại bỏ. Từ ngày 1-2-2006, có thêm 116 xe chở người, 2.314 xe khách quá niên hạn bị loại bỏ.

Như vậy, có tổng số 4.556 xe ô tô các loại sẽ bị loại bỏ khỏi lưu thông vào đầu năm 2006. Danh sách các xe ô tô sắp hết niên hạn được Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng tải công khai trên Internet tại địa chỉ http://www.vr.org.vn.

(Theo SGGP)