Sẽ giảm rừng phòng hộ, tăng rừng sản xuất
Các Website khác - 16/01/2006
Rừng keo lá lớn. (Soruco)

Cục trưởng Kiểm lâm Hà Công Tuấn cho biết, trong năm 2006 sẽ khẩn trương thực hiện việc rà soát, giảm diện tích rừng phòng hộ từ 9,4 triệu ha xuống còn khoảng 6 triệu ha. Số diện tích này sẽ chuyển sang rừng sản xuất, khai thác lâm sản.

Ông Tuấn giải thích, trong 9,4 triệu ha rừng phòng hộ hiện nay thực tế chỉ có 5,4 triệu ha có rừng, còn lại là đất. Nếu chuyển sang sản xuất thì tổng diện tích loại rừng này sẽ tăng từ 4,47 lên 7,8 triệu ha.

Đến cuối năm 2005, cả nước có trên 12,3 triệu ha rừng, độ che phủ đạt 36,7% diện tích lãnh thổ, trong đó rừng đặc dụng 1,92 triệu ha, rừng sản xuất 4,47 triệu ha, còn lại là rừng phòng hộ. So với năm 2000, diện tích rừng cả nước đã tăng 1,4 triệu ha.

Tuy nhiên, Cục Kiểm lâm đánh giá, chất lượng rừng đã bị suy giảm do khai thác và canh tác nương rẫy nhiều năm. Rừng mới phục hồi do khoanh nuôi tái sinh tự nhiên tăng nhanh, góp phần nâng cao độ che phủ, nhưng vẫn còn non, giá trị về đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản và tác dụng phòng hộ, bảo vệ môi trường thấp.

Đánh giá về khả năng tăng độ che phủ của rừng vào năm 2006, ông Tuấn cho rằng rất khó vì năm nay sẽ thi công đường Tây Trường Sơn và Đông Trường Sơn, khởi công hàng chục công trình thủy điện, thủy lợi lớn. Hầu hết công trình này nằm trên đất rừng.

Hiện, độ che phủ rừng của châu Á là 38%.

Như Trang