Tăng giá nước sạch tại TP HCM
Các Website khác - 10/01/2009

Giá nước mới được Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) áp dụng cho mọi đối tượng sử dụng nước trên địa bàn thành phố, từ ngày 1/1 đến hết năm 2010 tối thiểu là 2.740 đồng một m³.

Nước sạch nhiều nơi vẫn đục như nước sông. Ảnh minh họa VNN

Giám đốc Sawaco Trần Đình Phú cho hay, mục đích của việc tăng giá nhằm thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng ở TP HCM theo Quyết định số 360 của Thủ tướng.

Theo quyết định của Thủ tướng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng áp dụng thí điểm tại các tỉnh Lâm Đồng, Sơn La, Đồng Nai, Hòa Bình, Bình Thuận, Ninh Thuận và TP HCM, trong hai năm, nhằm mục đích xã hội hóa nghề rừng, từng bước tạo lập cơ sở kinh tế bền vững cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng...

Đối tượng phải chi trả dịch vụ môi trường rừng là các nhà máy thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam gồm: Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình); các nhà máy thủy điện dọc Suối Sập thuộc tỉnh Sơn La, Đa Nhim (Ninh Thuận), Đại Ninh (Bình Thuận) và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (TP HCM).

Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện, trong thời gian thí điểm là 20 đồng một kWh điện thương phẩm. Đối với các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt, phí dịch vụ môi trường rừng là 40 đồng một m³ nước thương phẩm. Tuy nhiên tại TP HCM, số tiền này thay vì Sawaco trích doanh thu chi trả thì lại tính vào giá nước bán cho dân.

UBND TP HCM đã chấp thuận cho Sawaco thu thêm của người tiêu dùng 40 đồng một m³ nước, tức giá nước sinh hoạt thấp nhất là 2.740 đồng một m³.

Theo Vnexpress