Thủ tướng Phan Văn Khải kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia
Các Website khác - 25/02/2006
Thủ tướng Phan Văn Khải kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia

Thủ tướng đánh giá chuyến thăm Indonesia của Thủ tướng rất thành công và đây là bằng chứng một lần nữa khẳng định quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Đặc biệt, lãnh đạo hai nước đều mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai bên về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, du lịch và văn hoá - xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, theo Thủ tướng, tất cả các bộ, ban ngành của ta phải xem xét, nghiên cứu để trình lên Chính phủ những biện pháp cụ thể, thiết thực và khả thi. T.B (Theo TTXVN)