Trao đổi kinh nghiệm quản lý đô thị tại Citynet
Các Website khác - 12/10/2005
Hội đồng Citynet. Ảnh: ĐL

Theo ông Yap Kioe Sheng, Trưởng ban xóa đói giảm nghèo, Uỷ ban Kinh tế xã hội châu Á - Thái Bình Dương, các quốc gia cần tăng cường đóng góp của người dân khi hoạch định chính sách. Đây là điều kiện để kinh tế xã hội phát triển lâu bền.

Tại hội nghị Hội đồng Citynet và Diễn đàn đô thị châu Á - Thái Bình Dương tổ chức ở Hà Nội hôm 12/10, các chuyên gia thế giới đưa ra nhiều kinh nghiệm quản lý quá trình phát triển đô thị và trao đổi giữa các đô thị thành viên. Trong đó, đối tác là chính quyền các địa phương nhằm xây dựng các thành phố của nhân dân, với sinh thái bền vững, chính trị tích cực, kinh tế hiệu quả.

Theo ông Yap Kioe Sheng, các nước trong khu vực hoặc vùng trong quốc gia khác nhau có sự phát triển không đồng đều, như tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi tử vong ở Campuchia là 140, ở Đông Timo là 124, trong khi ở Nhật Bản chỉ 1. Do vậy, cần được địa phương hoá các mục tiêu thiên niên kỷ để các chương trình đến được với người dân.

Bà Erna Wioelar, Đại sứ đặc biệt Liên Hợp Quốc về Các mục tiêu thiên niên kỷ, cho rằng dân số tại các đô thị gia tăng là tất yếu, chính quyền không thể ngăn người dân tràn vào thành phố mà phải tìm ra phương thức quản lý và bắt kịp sự phát triển của thành phố. "Các chương trình thiên niên kỷ phải nằm chủ đạo ở cấp địa phương, có vai trò trung gian của tỉnh và quốc gia", Erna Wioelar nói.

Ông Hiroshi Nakada, Thị trưởng thành phố Yokohama, Nhật Bản, các thành viên của Citynet sẵn sàng tham gia giải quyết những vấn đề chống đói nghèo, môi trường và vệ sinh nêu tại Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Tại Hà Nội, hội nghị Citynet sẽ bàn thảo về các nội dung môi trường đô thị, giới tính, giáo dục, HIV AIDS, địa phương hoá các mục tiêu thiên niên kỷ...

Hội đồng Citynet được thành lập năm 1987 ở Nagoya (Nhật Bản) với 12 thành viên sáng lập. Hiện nay Citynet bao gồm 103 thành viên (gồm 63 thành phố và 40 tổ chức quốc tế). Việt Nam có 3 thành viên chính thức gia nhập là Hà Nội, Huế và TP HCM.

Cơ chế tổ chức của Citynet bao gồm Đại hội đồng (4 năm họp một lần), Uỷ ban điều hành và Ban thư ký (Ban này đặt trụ sở tại thành phố Yokohama, Nhật Bản). Citynet có nhiều chương trình về đào tạo và hợp tác kỹ thuật, trao đổi chuyên gia, những dự án về phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, giáo dục môi trường, đối thoại thành phố Á - Âu...

Đoàn Loan