Làm thế nào chàng "lắc đầu" mà nàng không trách?
Các Website khác - 10/11/2008

 

Tôi lập gia đình hai năm. Về chăn gối bà xã hay chủ động, còn tôi vì sức khỏe, công việc nên thường phải từ chối. Tôi nghĩ mình không khéo nên thấy cô ấy không vui. Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi cách nào từ chối mà không làm cô ấy nghĩ này nghĩ nọ? (T.Phương, TPHCM)

Trả lời: Với quý ông, lời từ chối gối chăn có thể nhẹ như bông với người này nhưng lại nặng nghìn cân với người khác. Ở đây chỉ bàn những thoái thác“hợp pháp”, còn việc quý ông ra ngoài phong lưu làm “mất cân đối tài chính” gây thiệt hại cho vợ nhà thì không tính.

Một cái lắc đầu có vấn đề của quý ông chủ yếu do mang nặng chữ sĩ và chữ nguy. Sĩ vì ngại bà xã đặt dấu hỏi “thời oanh liệt nay còn đâu”. Nguy vì lo bà xã đặt dấu hỏi về nạn chân trong chân ngoài. Như vậy một cú xua tay không khéo có thể đẩy quý ông vào thế “lưỡng đầu thọ địch”, có khi chao đảo thuyền tình như chơi.

Đơn giản thì có sao nói vậy, nhưng đôi khi một chút vòng vo lại được việc hơn. Chẳng hạn với lý do không khỏe quý ông thường được tha bổng, nhưng không chắc nếu gặp phải bà xã đa nghi (đặc biệt nếu ông nhà từng có chút “tiền án tiền sự” tăng hai, tăng ba). Nguy hiểm hơn, một cú quay lưng thô bạo còn khiến quý bà quý cô diễn dịch chồng ta ngán cơm nhà tận cổ.

Thật ra lời từ chối khôn ngoan nhất là lời từ chối… không lời. Nghĩa là thay vì cố múa ba tấc lưỡi, quý ông nên khéo tạo một cái cớ danh chính ngôn thuận trước, đừng đợi khi nàng nai nịt sẵn sàng đùng một cái mới ra thông báo... hoãn. Liên quan việc này người ta còn khuyên quý ông cân nhắc khi dùng đến chiêu “đền bù thiệt hại”(không chăn gối nhưng vẫn thực hiện các động tác dạo đầu nhằm vui lòng bà xã). Dễ hiểu thà rằng không có thì thôi, chứ đưa người ra giữa sông rồi gác chèo tắt máy ngang xương rất dễ gây stress, thậm chí hơi… nhẫn tâm với người dưới gối.

T.Phương thân mến, chỉ có thể trình bày với bạn đại thể, còn sách lược chi tiết bạn phải tự ứng biến. Tuy nhiên với một “áp lực” cao như thế có lẽ bạn nên gắng thu xếp gật nhiều hơn lắc, ít ra nước lên tới đâu thuyền lên tới đó. Thực tế với phụ nữ ,mọi cú lắc đầu của đức lang quân dù khéo đến đâu cũng bị họ xếp vào dạng… nợ xấu cả bạn ạ.

Theo BS ĐỖ MINH TUẤN (Tuổi trẻ)