60% doanh nghiệp lớn ứng dụng giao dịch điện tử vào năm 2010
Các Website khác - 19/09/2005

TT - Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2006 - 2010 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt đặt mục tiêu đến năm 2010 sẽ có khoảng 60% doanh nghiệp qui mô lớn tiến hành giao dịch TMĐT, 80% doanh nghiệp qui mô vừa và nhỏ biết tới tiện ích của TMĐT và tiến hành giao dịch TMĐT, 10% hộ gia đình tiến hành giao dịch TMĐT.

Ngoài ra các chào thầu, mua sắm của Chính phủ sẽ được công bố trên các trang tin điện tử của các cơ quan Chính phủ.

Cũng theo kế hoạch đã được phê duyệt, đến năm 2010 các cơ quan Chính phủ phải đưa hết các dịch vụ công lên mạng, trong đó ưu tiên các dịch vụ, thuế điện tử, hải quan điện tử, các thủ tục xuất nhập khẩu điện tử, các thủ tục liên quan tới đầu tư, đăng ký kinh doanh điện tử...

Trước đó, đến cuối năm 2007 phải ban hành đầy đủ các văn bản qui phạm pháp luật điều chỉnh các khía cạnh liên quan tới TMĐT về giải quyết tranh chấp, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phòng chống tội phạm, các vấn đề về thuế nội địa và thuế hải quan.

K.HƯNG