Đừng bắt doanh nghiệp, người dân xin phép quá nhiều
Các Website khác - 24/08/2005

Đừng bắt doanh nghiệp, người dân xin phép quá nhiều

TT (Hà Nội) - Dự án Luật công nghệ thông tin (CNTT) đã được Chính phủ trình xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội (TVQH) trong phiên họp hôm qua 23-8. Theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Bưu chính - viễn thông Đỗ Trung Tá trình bày, dự luật gồm năm chương, 67 điều, trong đó qui định về việc ứng dụng CNTT, chính phủ điện tử, thương mại điện tử, về công nghiệp CNTT...

Theo nhận định của Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường của Quốc hội, luật cần xây dựng theo hướng “tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng và cởi mở, không nên yêu cầu doanh nghiệp, người dân phải xin phép quá nhiều”. Đồng thời cần tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT thông qua việc sản phẩm và dịch vụ phần mềm được tạo ra trong nước không phải chịu thuế giá trị gia tăng; doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT được ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp, về tín dụng, về sử dụng đất...

Cùng ngày, Ủy ban TVQH đã thảo luận dự án pháp lệnh cựu chiến binh. Do số lượng người được thụ hưởng chính sách theo pháp lệnh lớn, liên quan đến ngân sách nhà nước, Ủy ban TVQH yêu cầu cơ quan soạn thảo lấy ý kiến Chính phủ trước khi trình Ủy ban TVQH thông qua vào cuối tuần.

N.V.HẢI