Microsoft phát hành bản WinFS thử nghiệm
Các Website khác - 30/08/2005

TTO - Thứ hai vừa qua, Microsoft đã làm ngạc nhiên những thành viên đăng ký MSDN với việc phát hành phiên bản thử nghiệm WinFS Beta 1 cho download. Microsoft cũng cho biết sẽ đưa WinFS vào Windows Vista.

WinFS (Windows Future Storage) là định dạng tập tin hệ thống mới của Microsoft. Sau hai năm phát triển, WinFS giúp tăng cường tìm kiếm dữ liệu cho tất cả tập tin trên hệ thống nhằm cải thiện tính năng tổ chức, tìm kiếm và chia sẻ thông tin, theo như lời Microsoft thì WinFS hơn hẳn định dạng tập tin hệ thống NTFS cũ. Các trình ứng dụng có thể lưu trữ dữ liệu trực tiếp trong WinFS dựa trên công nghệ của Microsoft SQL Server 2005.

Nói về WinFS, Quentin Clark (Người điều hành quản lý lập trình và phát triển cho WinFS) cho biết: “WinFS là cuộc hôn nhân giữa SQL và NTFS, tạo ra định dạng tập tin hệ thống và mối liên hệ cơ sở dữ liệu trong một công cụ lưu trữ thích hợp”. Sáng tạo này đã xoá bỏ những hệ thống tập tin và thư mục tiêu chuẩn cũ. Ví dụ những văn bản sẽ không còn được lưu trong My Documents hay hình ảnh sẽ không còn được đưa vào My Pictures, thay vào đó, Windows sẽ đơn giản hiển thị những tập tin liên quan với một yêu cầu cụ thể.

Clark tin tưởng rằng WinFS sẽ thay đổi nền tảng lập trình mãi mãi, và sẽ tập trung vào phát triển công nghệ này trong tương lai.

Việc phát hành phiên bản thử nghiệm nhằm thu thập những phản hồi của các lập trình viên qua việc làm quen với kiểu lưu trữ và phát triển các trình ứng dụng trên nền tảng WinFS này, dựa vào đó Microsoft sẽ thay đổi thêm cho WinFS. Microsoft cho biết thêm về kế hoạch giản đồ cho Windows cho việc lưu trữ tất cả các loại định dạng dữ liệu, đồng bộ hóa và nhiều API.

Vào cuối năm 2006, WinFS sẽ chỉ được đưa ra cùng với Windows Vista ở bản thử nghiệm. Tuy nhiên, WinFS sẽ được phát hành ở dạng cập nhật cũng giống như .NET Framework hiện nay.

Một kiểu định dạng mới và những lời hứa hẹn, ta hãy cùng chờ xem công nghệ của Microsoft có lại một lần nữa thay đổi “thế giới” như họ khẳng định hay không.

TRẦN THANH TRỰC