Một vòng trên mạng
Các Website khác - 04/01/2006

TT - Trung tâm Phản ứng khẩn cấp với các sự cố máy tính của Mỹ (US CERT) vừa đưa ra báo cáo cho biết tổng số lỗ hổng bảo mật nằm trong mọi phần mềm ứng dụng mà trung tâm này phát hiện được trong năm 2005 đã lên đến 5.198 lỗi, tăng đến 40% so với năm 2004.

Trong số 5.198 lỗi này có 812 lỗi nằm trong các ứng dụng chạy trên môi trường Windows. 2.328 lỗi của các ứng dụng chạy trên các hệ điều hành Unix, Linux, Mac và 2.058 lỗi liên quan đến các ứng dụng chạy trên các hệ điều hành khác.

Bạn đọc quan tâm có thể vào địa chỉ http://www.us-cert.gov/cas/bulletins/SB2005.html#Multiple để tham khảo chi tiết bản báo cáo này.

THIÊN TRANG (Theo Washington Post)