Phần mềm kế toán giá 5 triệu đồng một bộ
Các Website khác - 16/04/2008
 

Sản phẩm Fast Book của Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp (FAST) vừa được giới thiệu tại Hà Nội có đầy đủ phương pháp xử lý phức tạp như: quản lý cách tính khấu hao, cách tính giá vật tư...

Các phân hệ của chương trình này gồm: quản trị hệ thống, kế toán tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng), mua hàng và công nợ phải trả, bán hàng và công nợ phải thu, vật tư, kho hàng, tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, tập hợp chi phí thống kê, báo cáo thuế, báo cáo phân tích nhiều kỳ.

Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Fast Book có thể giúp cán bộ nghiệp vụ xử lý công việc thuận tiện thông qua màn hình nhập liệu dựa trên mẫu chuẩn của Bộ Tài chính. Sản phẩm được phát triển với các ứng dụng hướng đến khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đây là phần mềm thế hệ kế tiếp của Fast Accounting đã có mặt trên thị trường trong nước hơn 10 năm qua và hiện được ứng dụng tại một số tổng công ty như: Viglacera, Lilama, Hadinco, Vinatex...

Ngoài Fast Book, Công ty FAST cũng có dòng sản phẩm cao cấp đáp ứng nhu cầu quản lý phức tạp như phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP Fast Business.