Tăng tốc độ kết nối Internet 20%
Các Website khác - 06/11/2008

 

Nếu bạn đang dùng hệ điều hành Windows XP Professional thì có thể tăng thêm 20% tốc độ kết nối Internet.

Theo mặc định, Windows XP Professional giữ lại 20% tốc độ nối Internet cho các dịch vụ như cập nhật hệ điều hành Windows và kiểm tra phần mềm do thám (spyware).

Nếu bạn muốn khai thác phần tốc độ bị Windows “khóa” lại này, có thể làm theo cách sau:

1. Vào Start, chọn Run, gõ gpedit.msc

2. Chọn nhánh Administrative Templates

3. Chọn thẻ Network

4. Chọn tiếp thẻ QoS Packet Scheduler

5. Sau đó, chọn Limit Reservable Bandwidth, rồi chọn ô Enabled

6. Đổi giới hạn Bandwidth limit % đang là 20% xuống 0%.

Sau khi thao tác xong, khởi động lại máy tính để thay đổi trên có hiệu lực. Sau khi máy tính khởi động lại, bạn sẽ thấy sự cải thiện đáng kể tốc độ kết nối Internet.

Theo Đỗ Duy - ICTnews