Phát hiện con đường virút HIV thâm nhập vào tế bào
Các Website khác - 25/12/2005
Virút HIV/AIDS
Các nhà khoa học Trường Đại học Saint Louis (Mỹ) đã phát hiện cơ chế phân tử để virút HIV/AIDS thâm nhập vào các tế bào lành trong cơ thể người.

Qua nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện prôtêin Integrase là một trong ba loại prôtêin quyết định sự tồn tại của virút HIV.

Nó nối 2 đầu mút ADN của virút HIV trước khi thâm nhập vào tế bào. Khi thâm nhập vào bên trong tế bào, Integrase đốt nóng 2 đầu mút ADN này để giúp virút HIV/AIDS thâm nhập vào nhiễm sắc thể của tế bào và nhân bản.

Các chuyên gia cho biết nếu ngăn chặn được hoạt động của Integrase, quá trình thâm nhập của virút HIV sẽ không diễn ra.

Theo TTXVN